Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมสร้างห้อง clean room แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นำร่อง 6 โรงพยาบาล 3 จังหวัดเพื่อดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมสร้างห้อง clean room แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นำร่อง 6 โรงพยาบาล 3 จังหวัดเพื่อดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

วันนี้เป็นวันที่ 5 หลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี เมื่อ 2 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานเข้มข้นขึ้นเน้นการเฝ้าระวัง ลาดตระเวณ และดับไฟป่า โดยกำลังทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสา ภาคประชาชน ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ จุดฮอตสปอตใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด และยังมีบางจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น

 

โดยขณะนี้ อากาศยาน MI 17 จำนวน 4 ลำจากศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี ถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเข้าดับไฟได้สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนการใช้ทิ้งน้ำสกัดด้านหน้าไฟ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถลดความร้อน นำไปสู่การดับไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมสร้าง clean room ห้องปลอดควัน แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน จากคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 โดยมอบเครื่องกรองอากาศจำนวน 12 เครื่องและหน้ากากอนามัย N – 95 จำนวน 6,400 ชิ้น นำร่อง 6 โรงพยาบาล ใน 3 จังหวัด ได้แก รพ.แม่สะเรียง รพ.ศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ รพ.สะเมิง รพ.กัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง รพ.เเม่สรวย จังหวัดเชียงราย และรพ.สามเงา จังหวัดตาก เพื่อดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้มอบน้ำดื่มจำนวน 128 แพ็คและ หน้ากาก N – 95 จำนวน 800 ชิ้น แก่เจ้าหน้าที่ทหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง