Reporter&Thai Army

มทบ.32 พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.เกาะคา เร่งออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ ต.ใหม่พัฒนา และต.ไหล่หิน

มทบ.32 พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.เกาะคา เร่งออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ ต.ใหม่พัฒนา และต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จว.ล.ป. ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้าน ต้นไม้ถูกแรงลมพัดหักโค่น กระเบื้องมุงหลังคาบ้านปลิวหายไป ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน เสียหายหนัก 3 หลังคาเรือน ทหารพร้อมชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเก็บกวาดเศษกระเบื้องและทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้ว และได้รายงานความเสียหายให้ทางจังหวัดทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ออกอากาศช่อง 7 รายการ ข่าวเที่ยง เวลา 1200 วันที่ 7 เม.ษ.62 ครับ