Reporter&Thai Army

รวมพลัง ทหารม้า ทหารพราน กอ.รมน.เชียงราย นำกำลังพลลาดตระเวนดับไฟป่าดอยปูไข่…

รวมพลัง ทหารม้า ทหารพราน กอ.รมน.เชียงราย นำกำลังพลลาดตระเวนดับไฟป่าดอยปูไข่…

เมื่อ 7 เม.ย.62, เวลา 13.00 น. บก.ฉก.ม.2 จัด ชป.ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 3 ชป. และ ฉก.ทพ.31 จำนวน 2 ชป. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกัน/ป้องปรามการลักลอบเผาป่า ในพื้นที่ ดอยปูไข่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.เชียงราย