Reporter&Thai Army

ลุยน้ำตากฝนเพื่อประชาชนพ้นภัย ” ชุดบรรเทาสาธารณภัยทหารมณฑลทหารบกที่ 34 นำเรือท้องแบน เครื่องมืออุปกรณ์ แพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลล่าจากแม่น้ำปี้ เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร

” ลุยน้ำตากฝนเพื่อประชาชนพ้นภัย ” ชุดบรรเทาสาธารณภัยทหารมณฑลทหารบกที่ 34 นำเรือท้องแบน เครื่องมืออุปกรณ์ แพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลล่าจากแม่น้ำปี้ เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร

จากกรณี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 23.00 น. ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดกับแม่น้ำในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน, ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน ซึ่งราษฎรได้มีการเตรียมการและติดตามสถานการณ์อยู่ก่อนแล้ว ทำให้เบื้องต้นไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลจากกองบังคับการควบคุมหมวดบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 17 พร้อมรถยนต์บรรทุก จำนวน 3 คัน เร่งเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และประสานการช่วยเหลือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพะเยา, เทศบาลตำบลเชียงม่วน, นายอำเภอเชียงม่วน, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทันที

จากนั้นเมื่อเวลา 12.00 น. มณฑลทหารบกที่ 34 โดย โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับแม่น้ำปี้ที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎรและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้คลายความทุกข์ความเดือดร้อนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด