Reporter&Thai Army

พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับทราบและประสานข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561 พร้อมชี้แจงข้อมูลนโยบายการปฏิบัติที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับทราบและประสานข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561 พร้อมชี้แจงข้อมูลนโยบายการปฏิบัติที่สำคัญ หรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจในห้วงที่ผ่านมา ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก