ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลาง  

6 มิถุนายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประจำทุกเดือน โดยบูรณาการส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม สร้างรู้รักมัคคี ในหมู่ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ รักองค์กร และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

สมนึก บุญศรี  รายงาน