ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “มากรีน มาร์เก็ต”ผลผลิตจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มากรีน มาร์เก็ต” ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ชั้น 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด คลังจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬา อุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด และแจกแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม


นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มากรีน มาร์เก็ต” ในวันนี้ เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดีๆ ที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 20 คูหา มาร่วมงาน เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้แก่สินค้าชุมชน และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการจะได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเองและกับผู้บริโภคโดยตรง เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สดใหม่ ส่งตรงจากผู้ผลิตและชุมชน


การแสดงสินค้า จำนวนกว่า 20 คูหา จากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ ผ้าไหมทอมือจากหลายจังหวัด หลากสไตล์สวยงามจากจังหวัดมุกดาหาร อาหารท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน หลายจังหวัด ผลไม้ และเครื่องประดับ สวยงามให้เลือกชม

สมนึก บุญศรี  รายงาน