Uncategorized

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การปกครองส่วนท้องที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้การต้อนรับและ
ดำเนินการลงพื้นที่พร้อมคณะทีมงานมอบขวัญและกำลังใจและประเมินผลติดตาม…พร้อมเดินทางกลับ/เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอเสลภูมิต่อไป.

… .
###
ศรีไพร ทูลธรรม ::ภาพ/ข่าว
รายงาน

Comments are closed.