ภัยพิบัติ

จังหวัดผาอ่าง เมียนมาร์ เจอน้ำท่วมอีกรอบ 3 เป็นประวัติศาสตร์- ชาวบ้านต้องใช้เรือแทนรถทั่วเมือง “เวนิช ในผาอ่าง”

จังหวัดผาอ่าง เมียนมาร์ เจอน้ำท่วมอีกรอบ 3 เป็นประวัติศาสตร์- ชาวบ้านต้องใช้เรือแทนรถทั่วเมือง “เวนิช ในผาอ่าง”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มีรายงานข่าวแจ้งว่าจากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ได้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกเป็นระลอกที่ 3 ที่จังหวัดผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาร์ โดยน้ำได้ท่วม ถนน บ้านเรือน สถานที่ราชการ และสถานศึกา ร้านค้า ทำให้รถยนต์ ไม่สามารถไปมาได้ ในถนนหลายสาย ชาวบ้านต้องใช้เรือ หรือ โดยสารเรือไปมา ทั้งนี้เนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอีกทำให้น้ำในแม่น้ำสาละวินสูงขึ้นมาก น้ำที่ท่วมในจังหวัดผาอ่าง นับเป็นอุทกภัยใหญ่ ครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของจังหวัดผาอ่าง ซึ่งขณะนี้ถนนในเมืองกลายเป็นแม่น้ำ ลำคลอง ชาวบ้านต้องใช้เรือมาแทนรถ เหมือนเมืองเวนิช เมืองแห่งสายน้ำ ในอิตาลี หรือบางกอก ของไทยในอดีต

ทางด้านเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่ท่วมเมืองได้ เนื่องจากจังหวัดผาอ่าง เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ หรืออยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำสาละวิน สายน้ำสายใหญ่สายหลักในประเทศ
//////////