อาหารและยา เกษตรกร

“จิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ”กำลังมาแรง 40 วัน สร้างเงินให้กับเกษตรกร เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชมท้องถิ่นอีสานพร้อมส่งเสริม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.

“จิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ”กำลังมาแรง 40 วัน สร้างเงินให้กับเกษตรกร เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชมท้องถิ่นอีสานพร้อมส่งเสริม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง……เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเลี้ยงจิ้งหรีดอำเภอโนนสุวรรณ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน เยี่ยมชม “กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดอำเภอโนนสุวรรณ” โดยมี ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พร้อมคณะและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นยังมี นางสาววิไลพร ที่รัก ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นางจิตร สารกุล ประธานกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมประชาชนให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหาร เพราะมีโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ ในธรรมชาติ จะหาจิ้งหรีดมาเพื่อบริโภคได้ไม่มากนัก บางฤดูมีมาก บางฤดูแทบจะหาไม่ได้เลย เช่นฤดูหนาว จิ้งหรีดจะขนายพันธุ์ช้า หากมีการจัดการที่ดี จะมีจิ้งหรีดไว้บริโภคหรือจำหน่ายได้ตลอด

นางจิตร สารกุล ประธานกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดอำเภอโนนสุวรรณ ได้กล่าวว่า จิ้งหรีด เป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาวขาคู่หลังมีขนาดใหญ่ และแข็งแรง เพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง เพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้ จิ้งหรีดจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย จิ้งหรีดมักกัดกินต้นกล้าของพืช ใบพืช ส่วนที่อ่อนๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดมีหลายชนิด หลายขนาดแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมลักษณะพิเศษของจิ้งหรีดที่แตกต่าง จากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่นและสังเกตได้ง่ายคือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมีย
จะคร่อมบนเพศผู้เสมอ

ประธานกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดอำเภอโนนสุวรรณ กล่าวอีกว่า สถานที่เลี้ยง ต้องป้องกันแสงแดดและฝนได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น โรงเรือนเลี้ยง ใต้ถุนบ้าน ชายคา บ้าน พ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีด ได้จากจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่ผสมพันธุ์แล้ว โดยไม่ต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ใน 1 บ่อ มี ประมาณ 8,000 ตัว การขยายพันธุ์ วางถาดไข่สำหรับวางไข่ 4-6 อัน ย้ายถาดไข่ออกวางถาดไข่อันใหม่อีก 4-6 อัน จะได้จิ้งหรีด ที่เป็นรุ่นเดียวกัน ใน 1 บ่อ สามารถวางถาดไข่ได้ 2-3 ครั้ง การให้น้ำให้ดูขวดที่ใส่น้ำถ้าแห้งให้เติมใหม่ ถ้าสกปรกให้ล้างออก หรือใช้ต้นกล้วยดิบตัดเป็นท่อนๆ แตงกวา ชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา แตงโม น้ำเต้า ให้จิ่งหรีดดูดกินน้ำ เมื่อตัวเล็กๆ การให้อาหาร อาหารหลักได้แก่ผักชนิดต่างๆ เช่นผักกาด กะหล่ำ หญ้า มะละกอ อาหารรองใช้อาหารไก่เล็ก ผสมกับแกลบอ่อน อัตรา 1: 1 เมื่อจิ้งหรีดอายุ 40-50 วัน พร้อมที่จะนำมาบริโภคและจำหน่ายต่อไป เมื่อจับจิ้งหรีดในบ่อแล้ว ให้ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงโดยการเก็บวัสดุรองพื้นบ่อออกให้หมด ส่วนขวดน้ำ ถาดอาหาร ถาดไข่ ที่หลบภัย ทำความสะอาดสามารถนำมาใช้ได้อีกค่าตอบแทน

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน