Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 36 จัดชุดเฝ้าดูแลความปลอดภัย ช่วงอุทกภัย ภายในตลาดเทศบาลและชุมชนอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

ศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 36 จัดชุดเฝ้าดูแลความปลอดภัย ช่วงอุทกภัย ภายในตลาดเทศบาลและชุมชนอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 22.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เฝ้าตรวจดูแลทรัพย์สินต่างๆของประชาชนตามเส้นทางภายในหมู่บ้านและชุมชนในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่ตลาดเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง