Reporter&Thai Army Uncategorized

” อยู่กับท่านทุกช่วงเวลา ” กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 จัดชุดลงพื้นที่ สอบถามความเป็นอยู่ประชาชนและติดตามดูการระบายน้ำพื้นที่ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย ..

” อยู่กับท่านทุกช่วงเวลา ” กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 จัดชุดลงพื้นที่ สอบถามความเป็นอยู่ประชาชนและติดตามดูการระบายน้ำพื้นที่ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย ..

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น. กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามดูการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเดินเท้าลุยน้ำเข้าสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ของตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ประชาชนชื่นชมและประทับใจเจ้าหน้าที่ทหารที่มีความห่วงใยและให้ช่วยเหลือในทุกเวลาทุกสถานการณ์