Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

I0I กอ.รมน.จังหวัดี สื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องอบรม แม่อร วิลเลจ รีสอร์ท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

I0I กอ.รมน.จังหวัดี สื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องอบรม แม่อร วิลเลจ รีสอร์ท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

………………………………
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.จัดกิจกรรมโครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องอบรม แม่อร วิลเลจ รีสอร์ท อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน. จังหวัด ร.อ.(ท.)เป็นประธาน มีสื่อมวลชนในพื้นที่และเครือข่าย ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสาร การ ขอความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

//บาวพีรพล//ภาพข่าว