ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

อบจ.มุกดาหาร เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

อบจ.มุกดาหาร เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านด่านคำ-หน้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ-บ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้รวมพื้นที่ 7 อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารก็จะดำเนินการทันที แต่ถ้าหากมีความเสียหายจำนวนมากก็จะตั้งเป็นโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177