ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ แแพร่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผู้ว่าฯ แแพร่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,054 ถุง และถุงยังชีพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 ถุง เพื่อนำไปให้แก่ผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยถูกน้ำท่วม จำนวน 1,054 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 2,919 ไร่ โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยมี นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น/นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น เครือข่ายผู้ประสานงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.

ทรงวุฒิ ทับทอง