Reporter&Thai Army

ชป.อ.สากเหล็ก ร่วมกับ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอสากเหล็ก(จนท.ปกครอง,จนท.ตำรวจ,ทหาร,จิตอาสาเราทำทำความดีด้วยหัวใจ)ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อ.สากเหล็ก

เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 61 เวลา 0900 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.สากเหล็ก ร่วมกับ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอสากเหล็ก(จนท.ปกครอง,จนท.ตำรวจ,ทหาร,จิตอาสาเราทำทำความดีด้วยหัวใจ)ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อ.สากเหล็ก จว.พ.จ. เพื่ออำนวยความสะดวกรับเรื่องราวร้องทุกข์ในระดับหมู่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองจั่ว หมู่ 5 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จว.พ.จ. โดยมีนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย