Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องกรองอากาศและหน้ากากอนามัย N – 95 แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องกรองอากาศและหน้ากากอนามัย N – 95 แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องกรองอากาศและหน้ากากอนามัย N – 95 แก่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ
สร้าง clean room ห้องปลอดควัน ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลน จากคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 โดยมอบเครื่องกรองอากาศและหน้ากากอนามัย N – 95 นำร่อง 6 โรงพยาบาล ในโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล

ด้าน พ.ญ.ยลดา เดือนเพ็ญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่ลาน้อย กล่าวว่า ขณะนี้ที่โรงพยาบาลยังไม่มี ห้อง clean room ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับการรักษาด้วยโรคปอดอักเสบ และถุงลมอุดตันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อได้รับเครื่องกรองอากาศจะได้นำไปใช้ในห้องผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น

ด้าน พ.ท.เดชาธร สายหยุด ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.5, พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร. 7 พัน. 2 และ น.ฝกร.ฉก.ม.5 เป็นผู้แทนกองทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องกรองอากาศและหน้ากากอนามัย(N 95) ให้กับ รพ.เชียงดาว โดยมี นางนิภาพร อุปปินใจ หน.พยาบาล รพ.เชียงดาว เป็นต้วแทนรับมอบ.

ทรงวุฒิ ทับทอง