Uncategorized

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์งานกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์งานกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”ซึ่งกำหนดปั่นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.30น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ