Reporter&Thai Army

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
มทบ.31เมื่อ 7 พ.ย.61 พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น รอง.ผบ.มทบ.31 นำกำลังพลของ มทบ.31, กอ.รมน.จว.นว., รพ.ค่ายจิรประวัติ, ศฝ.นศท.มทบ.31 และ รด.จิตอาสา จำนวน 300 นายร่วม ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เนื้อที่ 119 ไร่ ณ บึงหนองงูเหลือม พื้นที่ ม.8 บ.วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ โดยการจัดงานครั้งนี้ มทบ.31 ร่วมมือกับ อบต.นครสวรรค์ตก พร้อมหน่วยงาน ทหาร ปกครองตำรวจ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน

วั

ตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากผักตบชวา,วัชพืช และสร้างแหล่งน้ำที่ดีสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการป้องกันน้ำท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ซากผักตบชวายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร และยังสามารถนำไปทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตทำเครื่องจักรสานเพื่อการค้าได้ – ข้อมูลพื้นที่จัดกิจกรรม บึงหนองงูเหลือมมีพื้นที่ประมาณ 119 ไร่ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ในห้วงฤดูฝนรับน้ำจากพื้นที่ อ.ลาดยาว และ คลองวังไผ่ เข้ามากักเก็บภายในบึง ซึ่ง อบต.ใช้ในการผลิตน้ำประปาส่งจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ ม.8 , ม.9 และ พื้นที่ ม.3 บางส่วน ครอบคลุมประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือน มีประชาชนมาร่วมงาน จำนวน 1,000 นาย ผลการปฏิบัติเรียบร้อย