Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑(อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัยจนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย และผู้นำหมู่บ้าน จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ กกล.รส.จว.ส.ท. โดย หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๑(อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัยจนท.ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย และผู้นำหมู่บ้าน จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ วัดทุ่งคล้อ ม.๙ ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัยโดยมีผู้นำท้องท่ีและประชาชน ในพื้นที่ ม.๙ ต.ป่างิ้ว ฯ เข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน การปฏิบัติได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก จำนวน ๙ เรื่อง และได้แก้ไขยุติลง ๑ เรื่อง ( เรื่องผญบ.ผช.ผญบ. ม.๕ ต.ป่างิ้ว ไม่ประสานการงานในการทำงาน) พร้อมได้ส่งเรื่องให้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน ๘ เรื่อง เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป