พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑


พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จัดพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งกล่าวทักทายกับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒