Reporter&Thai Army

กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี

เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๒ กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ได้นำกำลังพลจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอห้วยคต บ้านเลขที่ ๙๒/๓ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี อยู่รวมกันจำนวน ๒ คน ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยหลังคาเปิด ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย