Reporter&Thai Army

เพชรบุรี-องคมนตรีเยี่ยม นักเรียนด้อยโอกาสแนะการศึกษาทางไกลผ่านดาวทียมช่วยส่งผลการศึกษา

เพชรบุรี-องคมนตรีเยี่ยม นักเรียนด้อยโอกาสแนะการศึกษาทางไกลผ่านดาวทียมช่วยส่งผลการศึกษา

เมื่อเวลา15.00น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ 

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีได้กล่าวว่ามีความห่วงใยผลการเรียนเนื่องจากทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส เพื่อมาช่วยกันยกระดับผลการเรียน การศึกษาให้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่สูงขึ้นพร้อมเสนอแนะสร้างโอกาสด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีความตั้งใจประสงค์จะไปเรียนต่อสถาบันที่สูงขึ้นก็พร้อมสนับสนุน
นอกจากนั้นองคมนตรียังได้แสดงความห่วงใยครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมถึงระบบการเรียนให้เสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ประเภทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำหรับชาวเขาเพื่อรับเด็กชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม เข้ารับการศึกษา เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 63 คน และนักเรียน จำนวน 605คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์
นอกจากนี้ องคมนตรี ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี กระโดดเชือกสามัคคีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกสามัคคี ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสแน็คแจ๊ค ซูเปอร์ ชาเลนจ์ไทยแลนด์ เรคคอร์ด ปีที่ 8 ปี 2560 -วิ่ง 31 ขา เข้ารอบ ชิงแชมป์ประเทศไทย และโครงการฝึกอาชีพนักเรียน
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี