ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอได้โปรดแชร์ต่อ …ในสื่อทุกรูปแบบด้วยครับ ..,”ขยะที่ทิ้งลงทะเล…ได้สังหารชีวิตพวกเขา

ขอได้โปรดแชร์ต่อ …ในสื่อทุกรูปแบบด้วยครับ ..,”ขยะที่ทิ้งลงทะเล…ได้สังหารชีวิตพวกเขาเหล่านี้แล้วครับ” …