Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มณฑลทหารบกที่ ๓๗ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ทำความสะอาดฉีดน้ำล้างบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ วัดพระสิงห์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมถึงเก็บขยะ กวาดพื้น และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในวัดฯ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มณฑลทหารบกที่ ๓๗ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ทำความสะอาดฉีดน้ำล้างบริเวณโดยรอบพระอุโบสถ วัดพระสิงห์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมถึงเก็บขยะ กวาดพื้น และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในวัดฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผอ.ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ ศอ.จอส.๙๐๔ วปร. มทบ.๓๗ นำกำลังพลจิตอาสา มทบ.๓๗ จำนวน ๒๐ นาย ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ ทำการฉีดน้ำทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดพื้นภายในบริเวณวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.ช.ร.

ทำให้บริเวณสถานที่ ภายในวัดพระสิงห์ มีความสะอาด สวยงาม เหมาะให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป