กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑


กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑
ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑ ได้ร่วมตัดแต่งกิ่ง รดน้ำ และพรวนดินต้นมะนาว บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกับกำลังพลของกองบิน ๔๑ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้และวันดินโลกตามโครงการพระราชดำริ ที่จะถึงในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้