Reporter&Thai Army

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 ได้จัดเสนาสนเทศกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ของ มทบ.34 จำนวน 450 คน

เมื่อ 6 พ.ย.61,1830 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 ได้จัดเสนาสนเทศกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ของ มทบ.34 จำนวน 450 คน ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย. โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง การรักษาระเบียบวินัย ,การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์,การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล,การขับเคลื่อนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ,แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,การเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง,การเชิญชวนร่วมทำบุญสวดมนต์ในวันที่ 29 พ.ย.61 และการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล