Uncategorized

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุโบสถ ณ วัดคอออม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

วันที่ 7 พ.ย.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.

ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุโบสถ ณ วัดคอออม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

โดยมี…พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธี