Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับนาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี และ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล. รส. จว. อ.น. พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔.พัน.๒ นาย สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก

เมื่อ เวลา๐๗๑๕๓๐ พ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.ที่๒ มว.รส.ที่๒ ร่วมกับนาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี และ พ.อ. เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล. รส. จว. อ.น.
พ.ท. วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔.พัน.๒
นาย สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก ,กอ.รมน.จังหวัด อ.น. / ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.อ.น. ,เหล่า กาชาดจังหวัดอุทัยธานี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สาธารณสุขประจำตำบลระบำ และราษฎรจิตรอาสา เข้าร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๐๓๒๐๕๐ พ.ย.๖๑ ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่ ๑๔๕/๒ ม.๑๙ ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ซึ้งเป็นบ้านของนาง สุรกิจ บุญวิเศษ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อยู่อาศัย จำนวน ๒ คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมี นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานในการมอบ เงินและสิ่งของพระราชทานฯ ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ ๑๔๕/๒ ม.๑๙ ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ผลการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย