Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต พร้อมด้วยนายอำเภอห้วยคต และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านทุ่งสารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ พ.ย. ๖๑ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต พร้อมด้วยนายอำเภอห้วยคต และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านทุ่งสารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง บริเวณบ้านทุ่งสารี หมู่ที่ ๓ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้สองข้างทางดูสะอาดสวยงามโดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๕๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย