Reporter&Thai Army

พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. แลพนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผจว.ล.พ. เป็นประธานร่วมในประชุม หน.ส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน การดำเนินงานของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 071300 พ.ย.61 พล.ต.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. แลพนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผจว.ล.พ. เป็นประธานร่วมในประชุม หน.ส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน การดำเนินงานของชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/เรื่องร้องทุกข์ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ จิตอาสา และ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนเป็นฝ่ายเลขาขับเคลื่อนงาน ผลการปฏิบัติ มีแผนจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.ครั้งแรก ในวันที่ 9 พ.ย.61 ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ.