Reporter&Thai Army

กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี จัดกำลังพล จากหน่วยปกติ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่

https://www.youtube.com/watch?v=E2pFmc7wm-o

เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๒ กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี จัดกำลังพล จากหน่วยปกติ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ อ.เมือง, อ.ห้วยคต, อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ในการช่วยเก็บเศษวัสดุที่หลุดจากตัวบ้านที่เกิดจากวาตภัยและช่วยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายเพื่อดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งหน่วยจะดำเนินการช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ซึ่งหน่วยจะรายงานให้ทราบต่อไป