Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการแจกเวชภัณฑ์สัตว์และทำหมันสุนัข

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการแจกเวชภัณฑ์สัตว์และทำหมันสุนัข แมวจำนวน 9 ตัว ดังนี้
สุนัขเพศผู้ จำนวน5 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 2 ตัว
แมวเพศเมียจำนวน 2 ตัว