Reporter&Thai Army Uncategorized

ทุ่งบัวตองบานแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายอำเภอขุนยวม นำจิตอาสาพัฒนาทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ…เตรียมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวหนาวนี้!!

” ทุ่งบัวตองบานแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายอำเภอขุนยวม นำจิตอาสาพัฒนาทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ…เตรียมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวหนาวนี้!!

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3602 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณทุ่งบัวตอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอขุนยวม ในพื้นที่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน