Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกวิชาชีพบำรุงรักษารถยนต์

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกวิชาชีพบำรุงรักษารถยนต์

ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม

สถานฝึกวิชาชีพบำรุงรักษารถยนต์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังใกล้พันโทษให้มีความรู้ด้านการล้างรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน ซึ่งทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมจากร้านคาร์เนโอะคาร์แค ซึ่งเป็นสถานประกอบการของเอกชน โดยคุณอรอนงค์ แสนบัว เป็นวิทยากร ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 90 ชั่วโมง จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรล้างอัดฉีด (ล้างอัดฉีด,เคลือบล้อยาง,การเช็ดสี,การเช็ดกระจก,การดูดฝุ่นและ
ทำความสะอาดภายในห้องผู้โดยสาร,การล้างและเคลือบห้องเครื่องยนต์)
2.หลักสูตรสปาสีรถยนต์ (การขัดสี,การขัดตาไฟ,การขัดกระจก,การขัดล้อแม็ก,การขัดขอบประตูรถยนต์,การเคลือบสีรถยนต์)
3.หลักสูตรสปาภายในรถยนต์ (การฟอกเบาะผ้าและเบาะหนัง,การซักพรมแบบไม่ถอด,การซักพรมแบบถอด,การฟอกเพดานรถยนต์)
ทำให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ในด้านดังกล่าว และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ฝึกทักษะความชำนาญเพิ่มเติม ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพ้นโทษ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเปิดสถานฝึกวิชาชีพ PLEASE CAR CARE รองรับโดยคาดหวังให้ผู้ต้องขังทุกคนปรับตัวในการดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้ สังคมให้การยอมรับ สามารถกลับตนเป็นพลมืองดี มีช่องทางการประกอบอาชีพสุจริต หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์