ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน สถานที่ท่องเที่ยว

แถลงข่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ เทศกาลลอยกระทงออนใต้ วิถีชีวิตกับสายน้ำ ณ ออนใต้ฟาร์ม บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

งานแถลงข่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ เทศกาลลอยกระทงออนใต้ วิถีชีวิตกับสายน้ำ ณ ออนใต้ฟาร์ม บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนออนใต้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลออนใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ กลุ่มผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative Industry Village หรือ CIV) ผู้ประกอบการโฮมสเตย์และกลุ่มธุรกิจบริการ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ เทศกาลลอยกระทงออนใต้ วิถีชีวิตกับสายน้ำ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ ออนใต้ฟาร์ม บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธาน นายประเวศน์ โปธิตา นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้, กำนันตำบลออนใต้ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันโดยชุมชนออนใต้ร่วมกันแถลงข่าว

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนตำบลออนใต้ มุ่งเน้นการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) ชุมชนตำบลออนใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ออนใต้เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองเก่าที่มีตำนานเล่าขานมากมาย ในลักษณะ “ร้อยเรื่องเล่า” และ ยังคงรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีความผูกพันภายในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ แบบ “บ้านจุ้ม เมืองเย็น”

ความภูมิใจและขวัญกำลังใจต่อชาวชุมชนออนใต้จนถึงทุกวันนี้ คือในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ตำบลออนใต้เป็นจำนวนถึง 9 ครั้ง อีกทั้งยังเคยเป็นแหล่งที่ค้นพบช้างเผือก ทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและมีเสน่ห์ดึงดูดจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่

ภายในงานเริ่มวันที่ 9 พ.ย. พบกับการเดินแฟชั่นโขว์ ไฮโซบ้านนา ปี 2, วันที่ 10 พ.ย. พิธีเปิดนิทรรศการออนใต้ การแสดงดนตรีในสวน พบกับนักร้องคนเมือง ธวัย เมืองเถิน และศิลปินพื้นบ้านล้านนา ครูแอ๊ด และวงเดอะสล้อวั นที่ 11 พ.ย. กิจกรรมรื่นเริง เปิดท่าน้ำลอยกระทง สืบทอดประเพณียี่เป็ง

#สันกำแพง #ท่องเที่ยวชุมชนเชียงใหม่ #ท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ #ออนใต้บ้านจุ่มเมืองเย็น #วิถีชีวิตกับสายน้ำ #ลอยกระทง2562
#สมาคมนักข่าวเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง