Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย”

“ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย”
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สนง.ปศอ.อำเภอจังหาร รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร ณ บ้านแพง หมู่ที่ 11 ตำบล ดงสิงห์ อำเภอ จังหาร เกษตรกรจำนวน 20 ราย โค 29 ตัว กระบือ 13 ตัว