Uncategorized ข่าว นราธิวาส

พ่อเมืองนราฯเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมมัด ส่งเสริมเยาวชนมุสลิมนำหลักธรรมคำสอนปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พ่อเมืองนราฯเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมมัด ส่งเสริมเยาวชนมุสลิมนำหลักธรรมคำสอนปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วันนี้ 19 พ.ย.62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายรอมือลี หะยีแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย และประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอชาวมุสลิมและชาวไทยพุทธร่วมพิธีจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้นำหมู่บ้านร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ เช่น กิจกรรมพิธีการวันเมาลิด และกิจกรรมบรรยายธรรมเกี่ยวกับชีวประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งงานเมาลิดสัมพันธ์ถือเป็นพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างช้านาน