ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พรัอมคณะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง หลังจากปรึกษางานและถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯณ สำนักงานกองงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเชตวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง