กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม. ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับ ปลัดอำเภอบ้านหลวง, จนท.ตร.สภ.บ้านหลวง ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


เมื่อ 7 ธ.ค.61 กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม. ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับ ปลัดอำเภอบ้านหลวง, จนท.ตร.สภ.บ้านหลวง ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ หอประชุม บ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ผลการปฏิบัติมีผู้มาร้องทุกข์จำนวน 2. เรื่อง คือ.เรื่องปัญหาความเดือดร้อนความเป็นอยู่เศรษฐกิจ ราคาผลผลิตตกต่ำ 2. ต้องการสร้างระบบประปาภูเขา(ห้วยกิ่วต้อง)

 

,