รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพอเพียง…..


รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพอเพียง….

.

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์จากบริษัทท่อน้ำไทย
โดยมี พลโท พิจิตร ลักษณะละม้าย และคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

 

ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการ “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ” ขึ้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้เรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงมีความประสงค์มอบอุปกรณ์ ( ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ ) ให้กับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาค
ที่ 3 เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวต่อไป