พล.ต.ท.วรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการกำจัดขยะในพื้นที่ร้อยเอ็ด หากการกำจัดขยะยังมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอยู่ให้รีบขอความช่วยเหลือไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลได้


พล.ต.ท.วรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการกำจัดขยะในพื้นที่ร้อยเอ็ด หากการกำจัดขยะยังมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอยู่ให้รีบขอความช่วยเหลือไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลได้ 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—
เมื่อเช้าวันนี้ 7ธ.ค. 2561 ณ โรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (ติดถนนแจ้งสนิท ใกล้สี่แยกบายพาสทางไปจ.กาฬสินธุ์) พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกตรวจพื้นที่โครงการที่ขอรับการผลักดันของรองนายกรัฐมนตรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บ่อขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยการต้อนรับของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หน.สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-กองขยะเทศบาลฯมีปัญหามานานจากการนำขยะจาก8อปท.มากองรวมกันทำให้มีปริมาณ ไม่สามารถกำจัดขยะให้หมดไปได้ทัน จึงกองรวมกันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากการปรึกษากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สร้างโรงงานจัดการขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อจะกำจัดขยะได้ตามโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งกำจัดขยะได้ประมาณ 4 หมื่นตัน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า.-ตามที่ปรากฏที่เห็นในขณะนี้ ที่นี่ มีกลิ่นเหม็น กองขยะมีขนาดสูงใหญ่ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดได้ หากกลบฝังก็คงจะแก้ปัญาได้ทั้งขยะใหม่ เกลี่ยกลบจะกำจัดกลิ่นด้วย รวมทั้งขยะที่กลบก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ตอนนี้แยกแยะไม่ได้ว่าขยะเก่าขยะใหม่ปริมาณเพิ่มขึ้น มีมลพิษเกิดขึ้น แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร และให้เกิดความยั่งยืน จึงอยากเสนอว่า หากยังมีปัญหามีผลกระทบต่อประชาชน ก็ขอให้เสนอหนทางแก้ไขเสนอขออนุมัติงบประมาณ ไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน.—

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–