มว.รส.ช.พัน.8 อ.น้ำหนาว 7 ธ.ค.61,0900 ร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยพ.ต.ท.สุริยะ มิสา สวป.สภ.น้ำหนาว, ร้อยเวร 20 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านห้วยสนามทราย


มว.รส.ช.พัน.8 อ.น้ำหนาว 7 ธ.ค.61,0900 ร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยพ.ต.ท.สุริยะ มิสา สวป.สภ.น้ำหนาว, ร้อยเวร 20 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านห้วยสนามทราย หมู่.6 ต.โคกมน จากการลงพื้นที่ได้รับข้อร้องเรียนอยู่ 5 เรื่องคือขยายเขตไฟฟ้าเพิ่ม,สร้างสะพานทางเข้าหมู่บ้าน,ไฟส่องสว่างรายทางเข้าหมู่บ้าน,ปัญหายาเสพติด,รถแต่งท่อเสียงดัง พร้อมกันนี้ก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ 2 รายคือนางทัน ธรรมป้อม อายุ 90 ปีและน.ส.หลอด แสบงบาล อายุ 37 ปี(ผู้ป่วยออคิสติค) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.