พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ร่วมมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗


เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๑ พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ร่วมมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ ต.แม่สา อ.แม่ริม จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย