ร้อย.รส.ที่ 1 อ.แม่วาง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกาดนัดผักปลอดสารพิษ “กาดอินทรีย์วิถีพอเพียง อ.แม่วาง”


เมื่อ 7 ธ.ค.61ร้อย.รส.ที่ 1 อ.แม่วาง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกาดนัดผักปลอดสารพิษ “กาดอินทรีย์วิถีพอเพียง อ.แม่วาง” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่วาง จว.ช.ม. โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน เพื่อให้เกษตรกรได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายในราคาถูกเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย