กฟผ.ทับสะแกเร่งส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ คลื่น ลม ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน


ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
กฟผ.ทับสะแกเร่งส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ คลื่น ลม ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ธ.ค. 61 ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( กฟผ. ) อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

สำหรับโครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักประจำท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมกระบวนการคิดและต่อยอดจินตนาการสู่การ เป็นนักประดิษฐ์ แก่เยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจเรื่องไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ แสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือในการสร้างสรรค์จากหลายหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีแก่ประชาชน เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า ( กฟผ. ) กล่าวว่า ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล เป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าโดยอนาคตจะหมดไปจากโลกนี้ดังนั้นเรา จะต้องแสวงหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆไม่จำเป็นจะต้อง เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาจจะเป็นพลังงานลม พลังงานคลื่นหรือพลังงานจากไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่จะไม่มีการหมดไป เราสามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องมีนวัตกรรมและองค์ความรู้ และเทคโนโลยี่ในการผลิต เพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
///////////////////////////////////