Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

กกล.ผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 เวลา 1000 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ มอบหมายให้ พ.อ. เกียรติอุดม นาดี รอง เสธ.กกล.ผาเมือง เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 200 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง