Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ผบ.มทบ.33 ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธ.ค. 66

ผบ.มทบ.33 ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธ.ค. 66

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.66 พล.ต. ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธ.ค. 66 ณ ศาสนสถาน ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี ผู้บังคับบัญชา หน.กอง/แผนก/ฝ่าย และกำลังพลในหน่วย มทบ.33 เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมใจกันร่วมสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง