ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

นายกอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ชมสวนการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”

นายกอบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ชมสวนการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ชมสวนการจัดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง