Reporter&Thai Army ข่าว เชียงราย

ช่วยกัน ตอก…ยึด…มุง…” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ลงพื้นที่นำชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 3108 และ จิตอาสาอำเภอแม่จัน ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

” ช่วยกัน ตอก…ยึด…มุง…” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ลงพื้นที่นำชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 3108 และ จิตอาสาอำเภอแม่จัน ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วย ร้อยเอก สุพล ธิป่าหนาด ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3108 จัดกำลังพลชุดช่าง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่จัน ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของ นางไพ เนตรยอง ราษฎรบ้านเลขที่ 136 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุลูกเห็บถล่ม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของผู้ประสบวาตภัย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว